O spoločnosti

Sme spoločnosťou, ktorá od svojho vzniku v roku 2007 pôsobí na celom území Slovenskej republiky. V roku 2016 sme svoju pôsobnosť rozšírili aj na územie Českej republiky. Svojou činnosťou kladieme dôraz na kvalitu prác a dodržiavanie termínov. Náš plne vyškolený personál a adekvátny strojový park sú plne k dispozícii zvládnuť akúkoľvek situáciu.