Služby

  • výruby náletových drevín v ochranných pásmach líniových stavieb, vrátane ich rozširovaní.
  • frézovanie resp. mulčovanie zarastených plôch
  • štiepkovanie, likvidácia a odvoz drevnej hmoty
  • ťažba dreva
  • orez rizikových stromov
  • postupné zrezávanie stromov pomocou horolezeckej techniky
  • kosenie, diaľkovo ovládané kosenie (SPIDER 2SGS EFI 9-14)
  • hydroosev
  • pestovná činnosť, vegetačné úpravy