Ďiaľkovo ovládané kosenie

Naši verní klienti:

Váhostav- SK, a.s., EUROVIA SK, a.s. - Košice, Tempra s.r.o., TSS Grade, a.s., TuCon, a.s., Železnice Slovenskej republiky, Stredoslovenská distribučná, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.